ramowy rozkład dnia

6.00 – 8. 00

Zabawy wynikające z inicjatywy dzieci.

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dziecko lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach.

Prace porządkowo-gospodarcze.

Kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dziecka.

Zabawy i ćwiczenia ruchowe poranne.

Czynności samoobsługowe.

8.00 – 8.30

Śniadanie.

8.30 – 9.00

Zabawy wynikając z własnej inicjatywy dzieci.

9.00 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z przyjętym programem wychowawczym przedszkola.

9.45 – 10.15

Zabawy tematyczne i dowolne.

10.15 – 11.45

Spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe, różne formy relaksacji (ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające).

11.45 – 12.00

Obiad (II danie)

12.00 – 13.45

Grupy I i II – leżakowanie

Grupy III -V – tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej dzieci, kontynuowanie zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym działań profilaktycznych i stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych.

Praca indywidualna kompensacyjno-stymulująca.

13.45 – 14.05

Obiad (I danie)

14.05 – 17.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, wspólne zabawy ruchowe, ze śpiewem, swobodne działania dzieci, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.