personel

W Malutkowie w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 11 nauczycielek, oligofrenopedagog, logopeda, katechetka oraz nauczycielka  języka angielskiego.
Oprócz nauczycieli pracuje również 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor
mgr Anna Smolińska

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Ziętkiewicz

Nauczyciele
mgr Danuta Bar
mgr Izabela Borkowska
mgr Anna Grzenkowicz
mgr Katarzyna Krajewska
mgr Bożena Pończocha
mgr Honorata  Litwin
mgr Jolanta Strzyżewska
mgr Dominika Walkowska
mgr Magdalena Wardacka

Oligofrenopedagog
mgr Krzysztof Lis

Logopeda
mgr  Maria  Turczyn

Psycholog
mgr Natalia Sołtysiak

Katecheta
Anna Zielińska

Język Angielski
Hanna Czerkies

ADMINISTRACJA:

Księgowa
Anna Krzemińska

Kadry
Anna Wiśniewska/Magdalena Szliep

Intendent
Maria Bałdyga

PERSONEL TECHNICZNY:

Barbara Gościniak
Monika Antonkiewicz
Agata Duchnowska
Barbara  Gasiulewicz
Dorota Dampc
Danuta Imianowska
Bogumiła Guz
Mirosława Szymichowska
Kinga Krasińska – Dudczak
Beata Nawrocka
Anna Rasielewska
Monika Kamińska
Iwona Lewna
Gabriela Staniszewska
Andrzej Knapik
Andrzej Jarzembiński