aktualności

ZAKRĘCONA AKCJA! ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!
Nazywam się Klaudia Kopryjaniuk. Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce pod postacią diparezy spastycznej, abym mogła jak najlepiej walczyć z niepełnosprawnością – konieczna jest regularna, intensywna rehabilitacja, która pozwoli mi walczyć o „lepsze jutro” , a także zdobyć lepszą formę ?. Niestety koszty rehabilitacji przerastają moje możliwości finansowe, dlatego zbieram NAKRĘTKI PLASTIKOWE,
z których pieniążki są przekazywane na moje subkonto założone w Fundacji „Słoneczko”.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc, pozdrawiam. Klaudia Kopryjaniuk.
Nakrętki można zostawiać w naszym przedszkolu

UWAGA  RODZICE
NOWYCH  PRZEDSZKOLAKÓW !
 

DNIA  30  SIERPNIA  2018 R.
O  GODZINIE  16.00
ODBĘDZIE  SIĘ  ZEBRANIE
RODZICÓW  DZIECI,
KTÓRE  PO  RAZ  PIERWSZY  PRZYJDĄ  DO  NASZEGO  PRZEDSZKOLA.

DNIA  13 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 16.00  BĘDZIEMY  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU PODPISYWAĆ  DEKLARACJE  DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
NA ROK  SZKOLNY 2018/2019.

OBECNOŚĆ  RODZICÓW NA TYM SPOTKANIU  JEST OBOWIĄZKOWA.

W  UZASADNIONYCH  PRZYPADKACH  NIEOBECNOŚCI  PROSIMY  O USTALENIE  TERMINU  PODPISANIA DEKLARACJI 
Z  DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA.
NR TEL. 58 623 05 15

Dzień Dziecka!

Z radością informujemy, że nasz filmik  konkursowy promujący dbanie o czyste powietrze znalazł się w gronie laureatów.

W związku z tym, dzieci z grup Kociaki i Misiaki zostały zaproszone na UROCZYSTĄ   GALĘ   KONKURSOWĄ,

która odbyła się dnia 28 maja w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Znaczenie gier planszowych dla rozwoju dziecka

         Dzieci mają naturalną, wrodzoną zdolność rozwijania każdej umiejętności w trakcie zabawy (w większości przypadków nieświadomie).  Ponieważ to właśnie zabawa jest naturalną i spontaniczną aktywnością dziecka, którą wykonuje odruchowo i bez jakiegokolwiek wysiłku.

Gry planszowe są jedną z wielu dostępnych form zabawy, w trakcie której dziecko swobodnie uczy się i  nie jest do tego w żaden sposób zmuszane. Ta forma nauki jest najbardziej skuteczną i efektywną, właśnie dzięki temu, że sprawia dziecku jednocześnie przyjemność.

WIOSNA !

Wraz z pierwszym dniem wiosny, cała społeczność MALUTKOWA  powitała wiosnę piosenkami i inscenizacją ZWIASTUNY WIOSNY, a potem tradycyjnie kolorowym pochodem z Marzanną przeszliśmy ulicami osiedla, by pożegnać się z Marzanną – symbolem zimy. Obserwujemy bacznie budzącą się do życia przyrodę i czekamy na ciepłe, słoneczne dni.

Drodzy Rodzice Kociaków, Pszczółek i Misiaków!

W Malutkowie z zaprzyjaźnionym gabinetem fizjoterapii Fizjoidea 27 marca od godz. 16:30 odbędzie się kolejne bezpłatne badanie postawy dzieci w wieku 6 lat.

Ma ono na celu edukację zarówno dzieci i ich rodziców lub opiekunów na temat występujących wad lub dysproporcji w budowie ciała. Prowadzone badanie uwzględnia również podstawową edukację na temat dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia dolegliwości.

Badanie będzie przeprowadzane w obecności rodzica lub opiekuna i będzie polegać na ocenie wizualnej budowy ciała oraz chodu. Wyniki zostaną zapisane na karcie pacjenta, którą rodzic lub opiekun będzie mógł odebrać.

Diagnostyka zostanie przeprowadzona przez mgr fizjoterapii Łukasza Kota, Krzysztofa Lisa i Marka Nowackiego.

Zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym obejmują różne dziedziny. Dziewczynki najczęściej interesują się plastyką (rysowaniem, malowaniem, lepieniem) chłopcy – piłką nożną, samochodami, budowaniem z klocków. Poza zajęciami w przedszkolu, wiele dzieci uczestniczy w zajęciach dodatkowych poza przedszkolem.
Z wielką przyjemnością przedstawiamy naszego Filipa, który zdobył statuetkę najlepszego bramkarza w klubie, w którym trenuje piłkę nożną. Gratulujemy i życzymy Filipowi dalszego zdobywania umiejętności piłkarskich i sukcesów w sporcie.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci

w wieku przedszkolnym.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Ma ona na celu między innymi kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych. Rozwija koncentrację uwagi, pamięć, uczy wiary we własne siły, rozbudza  poczucie piękna i estetyki. Oddziałuje na percepcję i ekspresję dziecka. Działalność plastyczna w wieku przedszkolnym jest obok zabawy główną formą aktywności dziecka, która pobudza emocje, procesy poznawcze, rozwija motorykę małą, koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, przez co przyczynia się do harmonijnego rozwoju osobowości. Dziecko w swej twórczości plastycznej odzwierciedla swoją wiedzę o otaczającym go świecie.

 Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju zdolności i umiejętności dziecka, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w dalszym życiu. Przedszkole stwarza dzieciom warunki do   różnorodnych  form  ekspresji, tak by dać im  możliwość odkrywania, eksperymentowania, a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu,  ale i kontaktu ze światem barw, kolorów i faktur. Na poziom rozwoju twórczości plastycznej dziecka ma wpływ posiadany zasób spostrzeżeń oraz dostępność różnorodnych materiałów, znajomość technik plastycznych i umiejętność stosowania ich. Organizując zajęcia plastyczne należy pamiętać, że w każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność. Trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać.

Znaczenie systemu  motywacji  dla rozwoju dziecka.

 

Na początku roku szkolnego, każda grupa przedszkolna opracowuje swój kodeks przedszkolaka, czyli ustala zasady i normy zachowań, obowiązujące

w przedszkolu. Ma on za zadanie wspierać i motywować dzieci do dobrego zachowania i przyswajania systemu wartości.

Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców powodujących

u dziecka gotowość i chęć uczenia się.

Źródłem osiągnięć dobrych zachowań  jest wewnętrzna motywacja.

Aby ją osiągnąć u dziecka w wieku przedszkolnym, konieczna jest konstruktywna rozmowa, mądra krytyka, pochwały i nagrody.

Nagroda i  kara, to najstarsze narzędzia wychowawcze, które są silnym motywatorem.

Nagroda stanowi pozytywne wzmocnienie zachowania dziecka.

Kara ma zadanie odstraszające. Mądra i sprawiedliwa kara powinna zapobiec powtórzeniu się niewłaściwego zachowania (świadomego łamania zakazów lub lekceważenie nakazów).

Uzgodnione  z dziećmi  normy i zasady są dla

wszystkich jednakowe, a dotyczą między innymi:

  • zachowania podczas posiłków
  • zachowania w łazience
  • zachowania w szatni
  • zachowania w sali
  • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
  • zachowania podczas wycieczek i spacerów
  • zachowaniapodczas imprez i uroczystości

W naszym przedszkolu motywujemy dzieci wprowadzając różnego rodzaju tablice, plansze, ilustracje, bohaterów opowiadań i historyjek, które zachęcają dzieci np.; do mycia zębów,

zdrowego odżywiania itp.