aktualności

ZAKRĘCONA AKCJA! ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!
Nazywam się Klaudia Kopryjaniuk. Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce pod postacią diparezy spastycznej, abym mogła jak najlepiej walczyć z niepełnosprawnością – konieczna jest regularna, intensywna rehabilitacja, która pozwoli mi walczyć o „lepsze jutro” , a także zdobyć lepszą formę ?. Niestety koszty rehabilitacji przerastają moje możliwości finansowe, dlatego zbieram NAKRĘTKI PLASTIKOWE,
z których pieniążki są przekazywane na moje subkonto założone w Fundacji „Słoneczko”.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc, pozdrawiam. Klaudia Kopryjaniuk.
Nakrętki można zostawiać w naszym przedszkolu

UWAGA RODZICE PILNE!

W dniach od 23-29 marca 2017. Obowiązkiem wszystkich rodziców, których dzieci zostają w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. Jest podpisanie deklaracji o kontynuacji. Deklaracje do odbioru u pań w grupach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje znaczny postęp w rozwoju umysłowym dziecka.  To okres  na  kształtowanie  między innymi matematycznej sfery pojęciowej.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  określa cele, które służą wspomaganiu  rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe. Ich realizacja odbywa się w określonych obszarach edukacyjnych. Punktem wyjścia do określenia kompetencji matematycznych dziecka są cele i treści  zawarte w programie nauczania.

Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Dzieci trzy i czteroletnie charakteryzują się myśleniem sensoryczno-motorycznym i działają na płaszczyźnie manipulacyjnej i ruchowo-spostrzeżeniowej.

Podstawa programowa określa dla 3 i 4-latków  między innymi zagadnienia położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za,

Dzieci 4-letnie najlepiej przyswajają pojęcia matematyczne poprzez działanie.

Podstawa programowa określa porównywanie masy wybranych przedmiotów przy użyciu wagi szalkowej, tworzenie grup przedmiotów na podstawie jednej cechy.

 

Podstawa programowa dla 4-5-latków określa porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy,

– porządkowanie przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie

Dzieci pięcioletnie działają praktycznie na przedmiotach, ich aktywność intelektualna związana z poznawaniem świata odbywa się w procesie spostrzegania i obserwacji.

Podstawa programowa określa dla 5-latków, między innymi zagadnienia: nazywanie figur geometrycznych, łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.; barwy, kształtu, wielkości.

Sześciolatek charakteryzuje się umiejętnością dłuższego skupienia uwagi, przyswaja wiedzę bez większego wysiłku uczestnicząc w  zajęciach kształcących elementarne pojęcia matematyczne.

Podstawa programowa dla 6-latków określa między innymi:

porównywanie objętości cieczy,

-zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,

-mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary,

-rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci,

-zachęcanie do poszerzania zainteresowań matematycznych,

 

-posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

 

„Marzec, marzec pięknie się wystroił!…

 zapamiętaj sobie, dzisiaj jest Dzień Kobiet!

Inscenizację z okazji Dnia Kobiet – Marcowy Kwiatek – Przygotowały MISIAKI.