odpłatność

Opłata za przedszkole ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z powyższą ustawą określona jest wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości 1,00 zł (ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r.)

Od dnia 01.01.2016r. wzrosła stawka żywieniowa i wynosi :

wyżywienie całodzienne : 5,50 zł
w tym:
śniadanie – 1,65 zł
obiad – 2,75 zł
podwieczorek – 1,10zł

Opłaty pobierane są w przedszkolu w dwa dni wyznaczone przez Dyrektora Przedszkola Nr 27 „Malutkowo” do dnia 15 każdego miesiąca.
Opłaty można również wpłacać na konto przedszkola.