odpłatność

Opłata za przedszkole ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z powyższą ustawą określona jest wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości

1,00 zł (ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r.)– za dzieci 6 –letnie nie pobiera się w/w opłaty (w związku z nowelizacją ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw)

Stawka żywieniowa  w naszym przedszkolu wynosi :

wyżywienie całodzienne : 5,50 zł
w tym:
śniadanie – 1,65 zł
obiad – 2,75 zł
podwieczorek – 1,10zł

Opłaty za przedszkole należy wpłacać  na konta przedszkola  do dnia 15 każdego miesiąca.

NR    KONTA  30 1440 1026 0000 0000 1253 6054 – OPŁATA POWYŻEJ  5- GODZIN

NR    KONTA 30 1440 1026 0000 0000 1253 6151– OPŁATA   ZA   WYŻYWIENIE 

NR    KONTA  71 8351 0003 0016 7833 2000 0010 – RADA  RODZICÓW