o nas

Przedszkole Nr 27 Malutkowo znajduje się w Gdyni Chyloni przy ulicy Wiejskiej.

Przedszkole otwarte jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 17.00.

W roku szkolnym 2017/2018 do Malutkowa uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
W Przedszkolu jest pięć grup dzieci – każda z grup ma swoją nazwę. Na parterze budynku mają  swoje sale Biedronki i Krasnoludki, na piętrze  są sale  Misiaków, Kociaków i Pszczółek.  Budynek Malutkowa otacza ogród, w którym codziennie bawią się nasze przedszkolaki. W bieżącym roku nasz ogród został otoczony nowym płotem.

Praca z dziećmi w naszym Przedszkolu oparta jest na:

Podstawach Programowych Wychowania Przedszkolnego MEN
Programach wychowania przedszkolnego „ Odkrywam siebie i świat”
5-letnim planie rozwoju przedszkola
Rocznym planie pracy przedszkola
Miesięcznych planach pracy dla poszczególnych grup

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Gdyni

Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku