o nas

Przedszkole Nr 27 Malutkowo znajduje się w Gdyni Chyloni przy ulicy Wiejskiej.

Przedszkole otwarte jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 17.00.

W roku szkolnym 2016/2017 do Malutkowa uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W Przedszkolu jest pięć grup dzieci – każda z grup ma swoją salę oraz nazwę. Są u nas Krasnoludki, Misiaki, Pszczółki, Kociaki i Biedronki.  Budynek Malutkowa otacza ogród,
w którym codziennie bawią się nasze dzieci.

Praca z dziećmi w naszym Przedszkolu oparta jest na:

Podstawach Programowych Wychowania Przedszkolnego MEN
Programach wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” i „Kolorowy start”
5-letnim planie rozwoju przedszkola
Rocznym planie pracy przedszkola
Miesięcznych planach pracy dla poszczególnych grup

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Gdyni

Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku