misja i wizja

Nikt nie może rosnąć za dziecko
Maria Montessori

Dziecko z Przedszkola Nr 27 Malutkowo w Gdyni jest samodzielne, pomocne innym, przekonane o swojej wartości
i ma prawo do wyrażania własnego zdania.

Dziecko ma prawo samo wybrać, co i gdzie chce robić, czym się bawić i jak długo. Musi jedynie posprzątać po sobie i nie przeszkadzać innym.

W naszym przedszkolu dzieci nie ponagla się w rozwoju, jedynie otacza impulsami, które pobudzają do działania:

nauczyciel podąża za dzieckiem, ale go nie wyprzedza
Anna Smolińska
Dyrektor Przedszkola Nr 27 Malutkowo w Gdyni

 

MISJA Przedszkola Nr 27 Malutkowo w Gdyni

Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

WIZJA Przedszkola Nr 27 Malutkowo w Gdyni

Nasze przedszkole stworzy małym dzieciom, w wieku od trzech do sześciu lat, bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, socjalnego i duchowego.

Rodzice wychowanków będą współautorami sukcesów swoich dzieci. Będą mieli zapewnione wsparcie w ich roli wychowawczej i będą otrzymywali szczegółową informację o postępach swoich dzieci.

Przedszkole będzie partnerem dla władz samorządowych, będzie starało się sprostać lokalnym oczekiwaniom, będzie promować osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków.

W ciągu dwóch lat zdobędziemy certyfikat jakości i tytuł „Partnerskie przedszkole”. A że jakość to „zadowolenie klienta” – zatem naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i zadowolenie rodziców, naszych nauczycieli i pracowników, władz lokalnych, a przede wszystkim naszych wychowanków. To im musimy zapewnić dobre, szczęśliwe dzieciństwo.