biedronki

Zajęcia niedyrektywne to zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci, bez ingerencji nauczyciela.
Mają one na celu:
– wyzwolenie aktywności dzieci
– mobilizowanie do podejmowania decyzji
– ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje
– uczenie pokonywania trudności
– budowanie wspólnych relacji społecznych