aktualności

ZAKRĘCONA AKCJA! ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!
Nazywam się Klaudia Kopryjaniuk. Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce pod postacią diparezy spastycznej, abym mogła jak najlepiej walczyć z niepełnosprawnością – konieczna jest regularna, intensywna rehabilitacja, która pozwoli mi walczyć o „lepsze jutro” , a także zdobyć lepszą formę ?. Niestety koszty rehabilitacji przerastają moje możliwości finansowe, dlatego zbieram NAKRĘTKI PLASTIKOWE,
z których pieniążki są przekazywane na moje subkonto założone w Fundacji „Słoneczko”.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc, pozdrawiam. Klaudia Kopryjaniuk.
Nakrętki można zostawiać w naszym przedszkolu

Znaczenie systemu  motywacji  dla rozwoju dziecka.

 

Na początku roku szkolnego, każda grupa przedszkolna opracowuje swój kodeks przedszkolaka, czyli ustala zasady i normy zachowań, obowiązujące

w przedszkolu. Ma on za zadanie wspierać i motywować dzieci do dobrego zachowania i przyswajania systemu wartości.

Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców powodujących

u dziecka gotowość i chęć uczenia się.

Źródłem osiągnięć dobrych zachowań  jest wewnętrzna motywacja.

Aby ją osiągnąć u dziecka w wieku przedszkolnym, konieczna jest konstruktywna rozmowa, mądra krytyka, pochwały i nagrody.

Nagroda i  kara, to najstarsze narzędzia wychowawcze, które są silnym motywatorem.

Nagroda stanowi pozytywne wzmocnienie zachowania dziecka.

Kara ma zadanie odstraszające. Mądra i sprawiedliwa kara powinna zapobiec powtórzeniu się niewłaściwego zachowania (świadomego łamania zakazów lub lekceważenie nakazów).

Uzgodnione  z dziećmi  normy i zasady są dla

wszystkich jednakowe, a dotyczą między innymi:

  • zachowania podczas posiłków
  • zachowania w łazience
  • zachowania w szatni
  • zachowania w sali
  • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
  • zachowania podczas wycieczek i spacerów
  • zachowaniapodczas imprez i uroczystości

W naszym przedszkolu motywujemy dzieci wprowadzając różnego rodzaju tablice, plansze, ilustracje, bohaterów opowiadań i historyjek, które zachęcają dzieci np.; do mycia zębów,

zdrowego odżywiania itp.

Święto Niepodległości 11 listopada 2017 Malutkowie.

Misiaki przygotowały dla całego przedszkola przedstawienie. Były pieśni i wiersze patriotyczne. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Wspólny występ Pszczółek i Kociaków dla pracowników Malutkowa.

Jesienne zabawy w Malutkowie.

DNIA  30.08.2017 r.  O GODZ. 16:00 ODBĘDZIE  SIĘ  ZEBRANIE
RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO  PRZEDSZKOLA.

RODZICÓW, KTÓRZY NIE PODPISALI UMÓW PROSIMY O PRZYBYCIE
NA GODZ. 15:30.

OCEAN PARK

DNIA 26.06.2017 R. O GODZ. 17.00 BĘDZIEMY
PODPISYWAĆ UMOWY UCZĘSZCZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

RODZICÓW, KTÓRYM  W/W  TERMIN NIE ODPOWIADA  PROSIMY O INDYWIDUALNE UMAWIANIE SIĘ NA PODPISANIE UMÓW Z DYREKCJĄ – TEL. 58 623 05 15
W TERMINIE DO 30.06.2017 R.

BRAK PODPISANEJ UMOWY JEST RÓWNOZNACZNY
Z REZYGNACJĄ Z PRZEDSZKOLA.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 30 marca.


Tego dnia będą dostępne na stronie  www.gdynia.pl/rekrutacja

dokumenty i szczegółowy terminarz z opisem całej procedury rekrutacji.

UWAGA RODZICE PILNE!

W dniach od 23-29 marca 2017. Obowiązkiem wszystkich rodziców, których dzieci zostają w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. Jest podpisanie deklaracji o kontynuacji. Deklaracje do odbioru u pań w grupach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje znaczny postęp w rozwoju umysłowym dziecka.  To okres  na  kształtowanie  między innymi matematycznej sfery pojęciowej.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  określa cele, które służą wspomaganiu  rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe. Ich realizacja odbywa się w określonych obszarach edukacyjnych. Punktem wyjścia do określenia kompetencji matematycznych dziecka są cele i treści  zawarte w programie nauczania.

Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Dzieci trzy i czteroletnie charakteryzują się myśleniem sensoryczno-motorycznym i działają na płaszczyźnie manipulacyjnej i ruchowo-spostrzeżeniowej.

Podstawa programowa określa dla 3 i 4-latków  między innymi zagadnienia położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za,